Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alle deltakere»Norge»Nordland»Narvik videregående skole og Fagskole/Studiested Frydenlund»Samfunnkkunskap 1c 20/21»

Oppsummering

Denne tabellen viser estimert CO2-utslipp og skoleveidistanse basert på bidrag fra skoler. Forklaring av begreper og enheter
Oppsummerte resultaterSamfunnkkunskap 1c 20/21Narvik videregående skole og Fagskole/Studiested FrydenlundNordlandNorgeAlle skoler
Utslippsintensitet (g/km)434374.993.382.9
Antall rapportører11115170636520
Gjennomsnittlig skoleveilengde (km)43436.719.36.7
CO2-utslipp summert over rapporterte distanser (kg)1.81.858.13075.320227.9
Gjennomsnittlig CO2-utslipp pr. rapportør i et skoleår (190 dager, kg)703703192685210

Sammenligning av elever og skolepersonell

Denne figuren viser estimert CO2-utslipp intensitet og estimert gjennomsnittlig mengde CO2 som slippes ut i forbindelse med reise til og fra skolen (per person i løpet av et år) for elever og lærere. Forklaring av begreper og enheter
CO2-utslippsintensitetg/kmCO2 pr. rapportør
(190 dager, kg)
kg

Samfunnkkunskap 1c 20/21

Elever(0)
0 
0
Skolepersonell(1)
43 
703

Narvik videregående skole og Fagskole/Studiested Frydenlund

Elever(0)
0 
0
Skolepersonell(1)
43 
703

Nordland

Elever(107)
76 
190
Skolepersonell(8)
62 
220

Norge

Elever(1612)
91 
594
Skolepersonell(94)
107 
2251

Alle skoler

Elever(35213)
81 
199
Skolepersonell(1307)
106 
513