Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Norway»Østfold»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadauØstfoldNorwayYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)13382.881.3
Nifer adroddwyr1130035529
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)1510.25.9
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)21097.816993.7
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)758321182

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

Østfold

Disgyblion(0)
0 
0
Staff yr ysgol(1)
133 
758

Norway

Disgyblion(1225)
78 
295
Staff yr ysgol(75)
130 
747

Yr holl ysgolion

Disgyblion(34254)
80 
174
Staff yr ysgol(1275)
108 
398