Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Kaikki osallistujat»»»

Summary

Tämä taulukko näyttää CO2-päästöjen arviot ja koulumatkan pituudet koulujen ilmoitusten mukaisesti. Termien ja yksiköiden selitys
Tulosten yhteenvetoKaikki koulut
Päästöjen intensiteetti (g/km)82.6
Raportoijien lkm36392
Koulumatkan keskiarvo (km)6.6
CO2-päästöt raportoiduilla matkaväleillä19964.7
CO2 raportoijaa kohti vuodessa (190 vrk, kg)208

Oppilaiden ja kouluhenkilöstön vertailu

Kuvio kertoo arviot koulumatkan hiilidioksipäästöjen intensiteetistä ja arvioidusta vuotuisesta hiilidioksipäästöjen määrästä henkeä kohden oppilailla ja kouluhenkilökunnalla. Termien ja yksiköiden selitys
CO2-päästöjen intensiteettig/kmCO2 raportoijaa kohti
(190 vrk, kg)
kg

Kaikki koulut

Oppilaat(35093)
81 
197
Koulun henkilöstö(1299)
106 
514