Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Norway»Oslo»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadauOsloNorwayYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)81.682.881.3
Nifer adroddwyr124130035529
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)10.210.25.9
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)103.11097.816993.7
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)316321182

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

Oslo

Disgyblion(117)
83 
322
Staff yr ysgol(7)
53 
217

Norway

Disgyblion(1225)
78 
295
Staff yr ysgol(75)
130 
747

Yr holl ysgolion

Disgyblion(34254)
80 
174
Staff yr ysgol(1275)
108 
398