Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alle deltakere»Norge»Viken»

Oppsummering

Denne tabellen viser estimert CO2-utslipp og skoleveidistanse basert på bidrag fra skoler. Forklaring av begreper og enheter
Oppsummerte resultaterVikenNorgeAlle skoler
Utslippsintensitet (g/km)92.993.782.9
Antall rapportører332167136444
Gjennomsnittlig skoleveilengde (km)8.619.56.7
CO2-utslipp summert over rapporterte distanser (kg)265.53053.920087.2
Gjennomsnittlig CO2-utslipp pr. rapportør i et skoleår (190 dager, kg)304694209

Sammenligning av elever og skolepersonell

Denne figuren viser estimert CO2-utslipp intensitet og estimert gjennomsnittlig mengde CO2 som slippes ut i forbindelse med reise til og fra skolen (per person i løpet av et år) for elever og lærere. Forklaring av begreper og enheter
CO2-utslippsintensitetg/kmCO2 pr. rapportør
(190 dager, kg)
kg

Viken

Elever(310)
88 
259
Skolepersonell(22)
119 
931

Norge

Elever(1579)
91 
601
Skolepersonell(92)
108 
2293

Alle skoler

Elever(35140)
81 
198
Skolepersonell(1304)
106 
514