Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Malaysia»Selangor»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadauSelangorMalaysiaYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)102.694.282.6
Nifer adroddwyr 2941500036404
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)5.54.66.6
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)1666483.419971.1
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)215164208

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

Selangor

Disgyblion(283)
103 
216
Staff yr ysgol(11)
104 
177

Malaysia

Disgyblion(14740)
92 
154
Staff yr ysgol(260)
126 
752

Yr holl ysgolion

Disgyblion(35105)
81 
197
Staff yr ysgol(1299)
106 
514