Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alla deltagare»Norway»Vestland»

Summary

Den här tabellen visar uppskattade koldioxidutsläpp baserat på de data om skolvägens längd som rapporterats in. Förklaringar av termer och enheter
Sammanfattning av resultatVestlandNorwayAlla skolor
Utsläppsintensitet (g/km)97.391.782.6
Antal reportrar603164536417
Medellängd skolväg (km)9.219.56.6
Koldioxidutsläpp, avstånd till skolan indelat i intervall (i antal kg)538.92944.419977.7
Koldioxidutsläpp per rapportör per år (190 dagar, i antal kg)340680208

Jämför elever och skolpersonal

Den här kurvan visar uppskattade värden för intensitet av koldioxidutsläpp från skoltransport per person, för elever och lärare. Förklaringar av termer och enheter
CO2-utsläppsintensitetg/kmKoldioxidutsläpp per rapportör
(190 dagar, i antal kg)
kg

Vestland

Elever(581)
96 
330
School staff(22)
120 
596

Norway

Elever(1555)
89 
584
School staff(90)
108 
2334

Alla skolor

Elever(35115)
81 
197
School staff(1302)
106 
514