Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Norway»Trøndelag»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadauTrøndelagNorwayYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)90.693.782.9
Nifer adroddwyr 81167136444
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)8.319.56.7
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)60.73053.920087.2
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)285694209

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

Trøndelag

Disgyblion(77)
60 
182
Staff yr ysgol(4)
450 
2266

Norway

Disgyblion(1579)
91 
601
Staff yr ysgol(92)
108 
2293

Yr holl ysgolion

Disgyblion(35140)
81 
198
Staff yr ysgol(1304)
106 
514