Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alla deltagare»Norway»Telemark»

Summary

Den här tabellen visar uppskattade koldioxidutsläpp baserat på de data om skolvägens längd som rapporterats in. Förklaringar av termer och enheter
Sammanfattning av resultatTelemarkNorwayAlla skolor
Utsläppsintensitet (g/km)759282.8
Antal reportrar65142436026
Medellängd skolväg (km)13.120.86.6
Koldioxidutsläpp, avstånd till skolan indelat i intervall (i antal kg)64.12720.719552.6
Koldioxidutsläpp per rapportör per år (190 dagar, i antal kg)375726206

Jämför elever och skolpersonal

Den här kurvan visar uppskattade värden för intensitet av koldioxidutsläpp från skoltransport per person, för elever och lärare. Förklaringar av termer och enheter
CO2-utsläppsintensitetg/kmKoldioxidutsläpp per rapportör
(190 dagar, i antal kg)
kg

Telemark

Elever(61)
72 
360
Skolpersonal(4)
120 
591

Norway

Elever(1341)
88 
616
Skolpersonal(83)
109 
2502

Alla skolor

Elever(34735)
81 
195
Skolpersonal(1291)
107 
515