Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alla deltagare»Norway»Aust-Agder»

Summary

Den här tabellen visar uppskattade koldioxidutsläpp baserat på de data om skolvägens längd som rapporterats in. Förklaringar av termer och enheter
Sammanfattning av resultatAust-AgderNorwayAlla skolor
Utsläppsintensitet (g/km)56.39282.8
Antal reportrar16142536040
Medellängd skolväg (km)14.120.86.6
Koldioxidutsläpp, avstånd till skolan indelat i intervall (i antal kg)12.72720.719557.2
Koldioxidutsläpp per rapportör per år (190 dagar, i antal kg)302726206

Jämför elever och skolpersonal

Den här kurvan visar uppskattade värden för intensitet av koldioxidutsläpp från skoltransport per person, för elever och lärare. Förklaringar av termer och enheter
CO2-utsläppsintensitetg/kmKoldioxidutsläpp per rapportör
(190 dagar, i antal kg)
kg

Aust-Agder

Elever(15)
53 
295
Skolpersonal(1)
133 
404

Norway

Elever(1341)
88 
616
Skolpersonal(84)
109 
2472

Alla skolor

Elever(34748)
81 
195
Skolpersonal(1292)
107 
515