Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Denmark»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadauDenmarkYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)63.182.6
Nifer adroddwyr 19736415
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)6.46.6
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)79.219977.2
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)153208

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

Denmark

Disgyblion(188)
62 
146
Staff yr ysgol(9)
81 
299

Yr holl ysgolion

Disgyblion(35114)
81 
197
Staff yr ysgol(1301)
106 
515