Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alla deltagare»Denmark»

Summary

Den här tabellen visar uppskattade koldioxidutsläpp baserat på de data om skolvägens längd som rapporterats in. Förklaringar av termer och enheter
Sammanfattning av resultatDenmarkAlla skolor
Utsläppsintensitet (g/km)63.182.8
Antal reportrar19736037
Medellängd skolväg (km)6.46.6
Koldioxidutsläpp, avstånd till skolan indelat i intervall (i antal kg)79.219556
Koldioxidutsläpp per rapportör per år (190 dagar, i antal kg)153206

Jämför elever och skolpersonal

Den här kurvan visar uppskattade värden för intensitet av koldioxidutsläpp från skoltransport per person, för elever och lärare. Förklaringar av termer och enheter
CO2-utsläppsintensitetg/kmKoldioxidutsläpp per rapportör
(190 dagar, i antal kg)
kg

Denmark

Elever(188)
62 
146
Skolpersonal(9)
81 
299

Alla skolor

Elever(34745)
81 
195
Skolpersonal(1292)
107 
515