Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Italy»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadauItalyYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)85.682.7
Nifer adroddwyr 91736200
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)17.36.6
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)1358.619618.7
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)563206

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

Italy

Disgyblion(852)
84 
575
Staff yr ysgol(65)
124 
412

Yr holl ysgolion

Disgyblion(34906)
81 
195
Staff yr ysgol(1294)
107 
515