Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Italy»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadauItalyYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)82.282.6
Nifer adroddwyr 106636392
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)17.76.6
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)1550.919964.7
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)553208

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

Italy

Disgyblion(999)
81 
562
Staff yr ysgol(67)
122 
417

Yr holl ysgolion

Disgyblion(35093)
81 
197
Staff yr ysgol(1299)
106 
514