Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Italy»

Summary

Ta tabela kaže predvidevane izpuste CO2 in razdalje potovanj na osnovi podatkov, ki so jih naložile šole. Razlaga terminov in enot
Skupek rezultatovItalyVse šole
Intenzivnost izpusta (g/km)86.182.8
Št. poročevalcev90836037
Najkrajša pot do šole (km)17.36.6
CO2 izpusti na skupne poročane razdalje (kg)1353.519556
CO2 na poročevalca na leto (190 dni, kg)566206

Primerjava med učenci in zaposlenimi v šoli

Ta številka kaže predvidevano intenziteto izpustov CO2 in predvidevano letno količino izpuščenega CO2 na šolsko pot, na osebo za učence in uslužbence šole. Razlaga terminov in enot
Intenzivnost izpustov CO2g/kmCO2 na poročevalca
(190 dni, kg)
kg

Italy

Učenci(844)
85 
578
Šolski uslužbenci(64)
125 
408

Vse šole

Učenci(34745)
81 
195
Šolski uslužbenci(1292)
107 
515