Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Italy»

Summary

Ta tabela kaže predvidevane izpuste CO2 in razdalje potovanj na osnovi podatkov, ki so jih naložile šole. Razlaga terminov in enot
Skupek rezultatovItalyVse šole
Intenzivnost izpusta (g/km)86.782.8
Št. poročevalcev79735866
Najkrajša pot do šole (km)18.26.5
CO2 izpusti na skupne poročane razdalje (kg)1260.319434.9
CO2 na poročevalca na leto (190 dni, kg)601206

Primerjava med učenci in zaposlenimi v šoli

Ta številka kaže predvidevano intenziteto izpustov CO2 in predvidevano letno količino izpuščenega CO2 na šolsko pot, na osebo za učence in uslužbence šole. Razlaga terminov in enot
Intenzivnost izpustov CO2g/kmCO2 na poročevalca
(190 dni, kg)
kg

Italy

Učenci(734)
85 
619
Šolski uslužbenci(63)
126 
395

Vse šole

Učenci(34578)
81 
194
Šolski uslužbenci(1288)
107 
515