Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alle deltakere»Malaysia»

Oppsummering

Denne tabellen viser estimert CO2-utslipp og skoleveidistanse basert på bidrag fra skoler. Forklaring av begreper og enheter
Oppsummerte resultaterMalaysiaAlle skoler
Utslippsintensitet (g/km)94.282.6
Antall rapportører1500036415
Gjennomsnittlig skoleveilengde (km)4.66.6
CO2-utslipp summert over rapporterte distanser (kg)6483.419977.2
Gjennomsnittlig CO2-utslipp pr. rapportør i et skoleår (190 dager, kg)164208

Sammenligning av elever og skolepersonell

Denne figuren viser estimert CO2-utslipp intensitet og estimert gjennomsnittlig mengde CO2 som slippes ut i forbindelse med reise til og fra skolen (per person i løpet av et år) for elever og lærere. Forklaring av begreper og enheter
CO2-utslippsintensitetg/kmCO2 pr. rapportør
(190 dager, kg)
kg

Malaysia

Elever(14740)
92 
154
Skolepersonell(260)
126 
752

Alle skoler

Elever(35114)
81 
197
Skolepersonell(1301)
106 
515