Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»Norway»

Summary

Mae'r tabl hwn yn dangos amcangyfrifon o allyriadau CO2 a phellteroedd teithio ar sail y data a lwythwyd i fyny gan ysgolion. Egluro termau ac unedau
Crynodeb o'r canlyniadauNorwayYr holl ysgolion
Dwysedd yr allyriad (g/km)82.981.2
Nifer adroddwyr125335446
Pellter cymedrig i'r ysgol (km)10.25.9
CO2 a allyrrir dros y pellteroedd a adroddir ar y cyd (kg)1062.716872.5
CO2 fesul adroddwr fesul blwyddyn (190 diwrnod, kg)322181

Cymharu disgyblion a staff yr ysgol

Mae'r ffigwr yn dangos amcangyfrifon ar ddwysedd allyriadau CO2 ac amcangyfrif o'r cyfanswm CO2 a allyrrir bob blwyddyn ar y ffordd i'r ysgol fesul person ar gyfer disgyblion a staff yr ysgol. Egluro termau ac unedau
Dwysedd allyriadau CO2g/kmCO2 fesul adroddwr
(190 diwrnod, kg)
kg

Norway

Disgyblion(1181)
78 
296
Staff yr ysgol(72)
130 
752

Yr holl ysgolion

Disgyblion(34177)
80 
173
Staff yr ysgol(1269)
108 
397