Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»

Summary

Deze tabel toont geschatte CO2 - emissies en vervoersafstanden gebaseerd op de opgeladen schoolgegevens. Verklaring van begrippen en eenheden
Overzicht van de resultatenAlle scholen
Omvang van de emissies (g/km)81.6
Aantal deelnemers35804
Gemiddelde schoolrouteafstand (km)6.1
CO2 uitgestoten bij17850.5
CO2 per verslag/per jaar (190 dagen, kg)189

Vergelijk de leerlingen met de leraren

Dit getal geeft schattingen weer op het vlak van CO2 - emissies en van de jaarlijkse CO2 - uitstoot per persoon onderweg van thuis naar school zowel voor de leerlingen als de leraren. Verklaring van begrippen en eenheden
CO2 -emissiegrootteg/kmCO2 per reporter
(190 dagen, kg)
kg

Alle scholen

Leerlingen(34519)
80 
182
Schoolteam(1285)
108 
402