Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alle deltakere»

Oppsummering

Denne tabellen viser estimert CO2-utslipp og skoleveidistanse basert på bidrag fra skoler. Forklaring av begreper og enheter
Oppsummerte resultaterAlle skoler
Utslippsintensitet (g/km)81.6
Antall rapportører35804
Gjennomsnittlig skoleveilengde (km)6.1
CO2-utslipp summert over rapporterte distanser (kg)17850.5
Gjennomsnittlig CO2-utslipp pr. rapportør i et skoleår (190 dager, kg)189

Sammenligning av elever og skolepersonell

Denne figuren viser estimert CO2-utslipp intensitet og estimert gjennomsnittlig mengde CO2 som slippes ut i forbindelse med reise til og fra skolen (per person i løpet av et år) for elever og lærere. Forklaring av begreper og enheter
CO2-utslippsintensitetg/kmCO2 pr. rapportør
(190 dager, kg)
kg

Alle skoler

Elever(34519)
80 
182
Skolepersonell(1285)
108 
402