Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»
Mae'r tabl hwn yn dangos nifer yr adroddwyr sydd wedi ddefnyddio'r gwahanol ddulliau teithio (ffigyrau mewn cromfachau) gyda gwerthoedd canran. Egluro termau ac unedau
Dulliau teithioamountNumber 
Cerdded35.5%(12923)
Beic9.2%(3356)
Cludiant gan anifail0.1%(48)
Ricsio/trisio0.1%(20)
Moped0.9%(326)
Beic modur8.3%(3041)
Awto ricsio0.2%(57)
Beic eira0.0%(18)
Car trydan0.3%(109)
Car bach7.4%(2705)
Car canolig15.5%(5660)
Car mawr3.6%(1312)
Car hybrid0.3%(105)
Tacsi1.4%(517)
Bws22.9%(8356)
Bws mini3.5%(1284)
Trên disel0.5%(199)
Trên trydan1.1%(394)
Trên tanddaearol0.8%(309)
Tram/light rail/trolley bus2.1%(769)
Fferi0.2%(73)
Cwch cyflym0.1%(54)
Other mode(s)1.2%(421)

Total: 36444 adroddwyr