Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»
Aquesta taula mostra el nombre de reporters que han utilitzat els diferents mitjans de transport (xifres entre parèntesis) amb valors percentuals. Explicació de termes i unitats
Mitjans de transportamountNumber 
Peu35.5%(12922)
Bicicleta9.2%(3356)
Transport animal0.1%(48)
Rickshaw/trishaw0.1%(20)
Ciclomotor0.9%(326)
Motocicleta8.3%(3041)
Autorickshaw0.2%(57)
Moto de neu0.0%(18)
Cotxe elèctric0.3%(109)
Cotxe petit7.4%(2705)
Cotxe mitjà15.5%(5660)
Cotxe gran3.6%(1312)
Cotxe híbrid0.3%(105)
Taxi1.4%(517)
Autobús22.9%(8356)
Microbús3.5%(1284)
Tren dièsel0.5%(199)
Tren elèctric1.1%(394)
Metro0.8%(309)
Tram/light rail/trolley bus2.1%(769)
Transbordador0.2%(73)
Embarcació exprés0.1%(54)
Other mode(s)1.2%(421)

Total: 36443 reporters