Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»

«I am concerned about how transport contributes to climate change»

Strongly disagree
5%(1813)
Partly disagree
6%(2294)
Neutral
22%(7751)
Partly agree
26%(9224)
Strongly agree
35%(12781)
No opinion
6%(2172)

Mae gen i ddewis ynghylch sut rydw i’n teithio i’r ysgol.

Strongly disagree
13%(4680)
Partly disagree
12%(4445)
Neutral
19%(6965)
Partly agree
18%(6576)
Strongly agree
32%(11585)
No opinion
5%(1784)

Dylai fy ysgol a’r weinyddiaeth leol wneud mwy i ddarparu ffordd fwy cyfeillgar i’r hinsawdd i mi gyrraedd yr ysgol.

Strongly disagree
9%(3330)
Partly disagree
9%(3196)
Neutral
21%(7582)
Partly agree
20%(7052)
Strongly agree
32%(11477)
No opinion
9%(3398)

Rydw i’n teimlo’n ddiogel ar y ffordd i’r ysgol.

Strongly disagree
8%(2860)
Partly disagree
10%(3571)
Neutral
22%(7933)
Partly agree
24%(8602)
Strongly agree
32%(11469)
No opinion
4%(1600)

Pa fath o newidiadau sydd eu hangen i leihau allyriadau CO2 o drafnidiaeth?

Cyfreithiau a rheoliadau
30%(9730)
Cynlluniau trafnidiaeth cenedlaethol
33%(10612)
Addysg
36%(11478)
Arferion trafnidiaeth
33%(10649)
Cludo nwyddau
16%(5137)
Cyfranogiad grwpiau yn y gymdeithas
10%(3216)
Prosesau democrataidd
8%(2712)
Gwybodaeth /ymwybyddiaeth gyhoeddus
20%(6273)
Cefnogaeth/rheoliadau economaidd
16%(5220)
Technoleg trafnidiaeth
37%(11894)
Ymchwil
18%(5904)
Fframwaith y gymuned leol
9%(3022)
Blaenoriaethau pobl
16%(5121)
Amodau byw/incwm
15%(4828)