Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»

«I am concerned about how transport contributes to climate change»

Strongly disagree
5%(1792)
Partly disagree
6%(2282)
Neutral
22%(7735)
Partly agree
26%(9180)
Strongly agree
35%(12717)
No opinion
6%(2161)

Mae gen i ddewis ynghylch sut rydw i’n teithio i’r ysgol.

Strongly disagree
13%(4661)
Partly disagree
12%(4421)
Neutral
19%(6939)
Partly agree
18%(6546)
Strongly agree
32%(11525)
No opinion
5%(1775)

Dylai fy ysgol a’r weinyddiaeth leol wneud mwy i ddarparu ffordd fwy cyfeillgar i’r hinsawdd i mi gyrraedd yr ysgol.

Strongly disagree
9%(3301)
Partly disagree
9%(3185)
Neutral
21%(7544)
Partly agree
20%(7022)
Strongly agree
32%(11439)
No opinion
9%(3376)

Rydw i’n teimlo’n ddiogel ar y ffordd i’r ysgol.

Strongly disagree
8%(2844)
Partly disagree
10%(3560)
Neutral
22%(7903)
Partly agree
24%(8565)
Strongly agree
32%(11400)
No opinion
4%(1595)

Pa fath o newidiadau sydd eu hangen i leihau allyriadau CO2 o drafnidiaeth?

Cyfreithiau a rheoliadau
30%(9681)
Cynlluniau trafnidiaeth cenedlaethol
33%(10573)
Addysg
36%(11450)
Arferion trafnidiaeth
33%(10614)
Cludo nwyddau
16%(5113)
Cyfranogiad grwpiau yn y gymdeithas
10%(3174)
Prosesau democrataidd
9%(2702)
Gwybodaeth /ymwybyddiaeth gyhoeddus
20%(6235)
Cefnogaeth/rheoliadau economaidd
16%(5191)
Technoleg trafnidiaeth
37%(11838)
Ymchwil
18%(5865)
Fframwaith y gymuned leol
9%(3006)
Blaenoriaethau pobl
16%(5090)
Amodau byw/incwm
15%(4808)