Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alle deltakere»

«Jeg er bekymret over at transport bidrar til klimaendringer»

Helt uenig
5%(1792)
Delvis uenig
6%(2286)
Nøytral
22%(7738)
Delvis enig
26%(9192)
Helt enig
35%(12745)
Ingen mening
6%(2162)

«Jeg kan velge hvordan jeg reiser til skolen»

Helt uenig
13%(4670)
Delvis uenig
12%(4426)
Nøytral
19%(6950)
Delvis enig
18%(6562)
Helt enig
32%(11531)
Ingen mening
5%(1776)

«Min skole og kommune burde kunne tilby meg en mer klimavennlig måte å reise til skolen på»

Helt uenig
9%(3305)
Delvis uenig
9%(3188)
Nøytral
21%(7553)
Delvis enig
20%(7036)
Helt enig
32%(11456)
Ingen mening
9%(3377)

«Jeg føler meg trygg på skoleveien»

Helt uenig
8%(2846)
Delvis uenig
10%(3565)
Nøytral
22%(7915)
Delvis enig
24%(8583)
Helt enig
32%(11410)
Ingen mening
4%(1596)

Hvilke endringer trengs for å redusere CO2 utslipp fra transport?

Lover og reguleringer
30%(9699)
Nasjonale transportplaner
33%(10590)
Utdanning
36%(11459)
Transportvaner
33%(10623)
Transport av varer
16%(5120)
At samfunnsgrupper engasjerer seg
10%(3188)
Demokratiske prosesser
8%(2704)
Informasjon/bevissthet om problemet
20%(6251)
Økonomisk støtte/reguleringer
16%(5206)
Transportteknologi
37%(11858)
Forskning
18%(5873)
Lokal samfunnstruktur
9%(3009)
Folk sine prioriteringer
16%(5091)
Levestandard/inntekt
15%(4810)