Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»

«I am concerned about how transport contributes to climate change»

Strongly disagree
5%(1858)
Partly disagree
6%(2323)
Neutral
21%(7851)
Partly agree
26%(9358)
Strongly agree
35%(12945)
No opinion
6%(2186)

Mae gen i ddewis ynghylch sut rydw i’n teithio i’r ysgol.

Strongly disagree
13%(4741)
Partly disagree
12%(4503)
Neutral
19%(7079)
Partly agree
18%(6665)
Strongly agree
32%(11735)
No opinion
5%(1798)

Dylai fy ysgol a’r weinyddiaeth leol wneud mwy i ddarparu ffordd fwy cyfeillgar i’r hinsawdd i mi gyrraedd yr ysgol.

Strongly disagree
9%(3376)
Partly disagree
9%(3245)
Neutral
21%(7730)
Partly agree
20%(7155)
Strongly agree
32%(11577)
No opinion
9%(3438)

Rydw i’n teimlo’n ddiogel ar y ffordd i’r ysgol.

Strongly disagree
8%(2878)
Partly disagree
10%(3607)
Neutral
22%(8058)
Partly agree
24%(8700)
Strongly agree
32%(11653)
No opinion
4%(1625)

Pa fath o newidiadau sydd eu hangen i leihau allyriadau CO2 o drafnidiaeth?

Cyfreithiau a rheoliadau
30%(9875)
Cynlluniau trafnidiaeth cenedlaethol
33%(10721)
Addysg
36%(11562)
Arferion trafnidiaeth
33%(10783)
Cludo nwyddau
16%(5237)
Cyfranogiad grwpiau yn y gymdeithas
10%(3321)
Prosesau democrataidd
8%(2745)
Gwybodaeth /ymwybyddiaeth gyhoeddus
20%(6395)
Cefnogaeth/rheoliadau economaidd
16%(5322)
Technoleg trafnidiaeth
37%(12064)
Ymchwil
18%(5964)
Fframwaith y gymuned leol
9%(3049)
Blaenoriaethau pobl
16%(5216)
Amodau byw/incwm
15%(4880)