Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alla deltagare»

«I am concerned about how transport contributes to climate change»

Strongly disagree
5%(1858)
Partly disagree
6%(2323)
Neutral
21%(7851)
Partly agree
26%(9358)
Strongly agree
35%(12945)
No opinion
6%(2186)

Jag kan välja hur jag tar mig till skolan.

Strongly disagree
13%(4741)
Partly disagree
12%(4503)
Neutral
19%(7079)
Partly agree
18%(6665)
Strongly agree
32%(11735)
No opinion
5%(1798)

Min skola och lokala myndigheter borde göra mer för att jag ska kunna ta mig till skolan på ett mer miljövänligt sätt.

Strongly disagree
9%(3376)
Partly disagree
9%(3245)
Neutral
21%(7730)
Partly agree
20%(7155)
Strongly agree
32%(11577)
No opinion
9%(3438)

Jag känner mig trygg på min skolväg.

Strongly disagree
8%(2878)
Partly disagree
10%(3607)
Neutral
22%(8058)
Partly agree
24%(8700)
Strongly agree
32%(11653)
No opinion
4%(1625)

Vilka förändringar krävs för att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn?

Lagar och regelverk.
30%(9875)
Nationella transportplaner/ riktlinjer för transport.
33%(10721)
Utbildning
36%(11562)
Transportvanor
33%(10783)
Transport av varor och gods
16%(5237)
Engagemang hos grupper i samhället
10%(3321)
Demokratiska processer
8%(2745)
Information/medvetenhet hos allmänheten
20%(6395)
Finansiella bidrag/regleringar
16%(5322)
Transportteknologi
37%(12064)
Research
18%(5964)
Hur det lokala samhället ser ut/är uppbyggt
9%(3049)
Hur människor prioriterar
16%(5216)
Levnadsstandard/inkomst
15%(4880)