Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»

«I am concerned about how transport contributes to climate change»

Strongly disagree
5%(1858)
Partly disagree
6%(2322)
Neutral
21%(7848)
Partly agree
26%(9351)
Strongly agree
35%(12945)
No opinion
6%(2185)

Mae gen i ddewis ynghylch sut rydw i’n teithio i’r ysgol.

Strongly disagree
13%(4739)
Partly disagree
12%(4501)
Neutral
19%(7077)
Partly agree
18%(6662)
Strongly agree
32%(11732)
No opinion
5%(1798)

Dylai fy ysgol a’r weinyddiaeth leol wneud mwy i ddarparu ffordd fwy cyfeillgar i’r hinsawdd i mi gyrraedd yr ysgol.

Strongly disagree
9%(3376)
Partly disagree
9%(3245)
Neutral
21%(7727)
Partly agree
20%(7154)
Strongly agree
32%(11572)
No opinion
9%(3435)

Rydw i’n teimlo’n ddiogel ar y ffordd i’r ysgol.

Strongly disagree
8%(2878)
Partly disagree
10%(3606)
Neutral
22%(8057)
Partly agree
24%(8698)
Strongly agree
32%(11645)
No opinion
4%(1625)

Pa fath o newidiadau sydd eu hangen i leihau allyriadau CO2 o drafnidiaeth?

Cyfreithiau a rheoliadau
31%(9873)
Cynlluniau trafnidiaeth cenedlaethol
33%(10717)
Addysg
36%(11561)
Arferion trafnidiaeth
33%(10781)
Cludo nwyddau
16%(5236)
Cyfranogiad grwpiau yn y gymdeithas
10%(3315)
Prosesau democrataidd
8%(2744)
Gwybodaeth /ymwybyddiaeth gyhoeddus
20%(6392)
Cefnogaeth/rheoliadau economaidd
16%(5319)
Technoleg trafnidiaeth
37%(12059)
Ymchwil
18%(5960)
Fframwaith y gymuned leol
9%(3048)
Blaenoriaethau pobl
16%(5214)
Amodau byw/incwm
15%(4879)