Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alle deltagere»

«I am concerned about how transport contributes to climate change»

Strongly disagree
5%(1852)
Partly disagree
6%(2309)
Neutral
21%(7798)
Partly agree
26%(9312)
Strongly agree
35%(12897)
No opinion
6%(2183)

Jeg kan vælge, hvordan jeg kommer til skole.

Strongly disagree
13%(4714)
Partly disagree
12%(4485)
Neutral
19%(7024)
Partly agree
18%(6646)
Strongly agree
32%(11695)
No opinion
5%(1787)

Min skole og kommune bør gøre mere for at give mig en mere klimavenlig skolevej.

Strongly disagree
9%(3364)
Partly disagree
9%(3231)
Neutral
21%(7694)
Partly agree
20%(7101)
Strongly agree
32%(11537)
No opinion
9%(3424)

Jeg føler mig sikker på min skolevej.

Strongly disagree
8%(2872)
Partly disagree
10%(3592)
Neutral
22%(7994)
Partly agree
24%(8657)
Strongly agree
32%(11620)
No opinion
4%(1616)

Hvilke forandringer skal til for at mindske CO2-udslip fra transport?

Love og regler
30%(9813)
Nationale transportplaner
33%(10701)
Uddannelse
36%(11513)
Transportvaner
33%(10743)
Transport af varer
16%(5210)
Engagement i samfundsgrupper
10%(3279)
Demokratiske processer
9%(2740)
Information/offentlig opmærksomhed
20%(6333)
Økonomisk støtte/regler
16%(5270)
Transportteknologi
37%(11970)
Forskning
18%(5948)
Opbygning af lokalsamfundet
9%(3040)
Folks prioriteter
16%(5206)
Levevilkår/indkomst
15%(4873)