Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»

«I am concerned about how transport contributes to climate change»

Strongly disagree
5%(1852)
Partly disagree
6%(2309)
Neutral
21%(7798)
Partly agree
26%(9312)
Strongly agree
35%(12897)
No opinion
6%(2183)

Imam izbiro, kako potujem v šolo.

Strongly disagree
13%(4714)
Partly disagree
12%(4485)
Neutral
19%(7024)
Partly agree
18%(6646)
Strongly agree
32%(11695)
No opinion
5%(1787)

Moja šola in lokalna uprava bi morala storiti več, da mi omogočila

Strongly disagree
9%(3364)
Partly disagree
9%(3231)
Neutral
21%(7694)
Partly agree
20%(7101)
Strongly agree
32%(11537)
No opinion
9%(3424)

Na poti v šolo se počutim varno.

Strongly disagree
8%(2872)
Partly disagree
10%(3592)
Neutral
22%(7994)
Partly agree
24%(8657)
Strongly agree
32%(11620)
No opinion
4%(1616)

Kakšne spremembe so potrebne, da bi se zmanjšali izpusti CO2 iz prevoza?

Zakoni in predpisi
30%(9813)
Državni program za potniški promet
33%(10701)
Izobrazba
36%(11513)
Prevozne navade
33%(10743)
Prevoz blaga
16%(5210)
Vključevanje po družbenih skupinah
10%(3279)
Demokratični procesi
9%(2740)
Informacija/javno zavedanje
20%(6333)
Ekonomski prispevek/postopek
16%(5270)
Tehnologija prevoza
37%(11970)
Raziskava
18%(5948)
Struktura lokalne skupnosti
9%(3040)
Prioritete ljudi
16%(5206)
Življenjski pogoji/dohodek
15%(4873)