Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alla deltagare»

«I am concerned about how transport contributes to climate change»

Strongly disagree
5%(1858)
Partly disagree
6%(2322)
Neutral
21%(7848)
Partly agree
26%(9351)
Strongly agree
35%(12945)
No opinion
6%(2185)

Jag kan välja hur jag tar mig till skolan.

Strongly disagree
13%(4739)
Partly disagree
12%(4501)
Neutral
19%(7077)
Partly agree
18%(6662)
Strongly agree
32%(11732)
No opinion
5%(1798)

Min skola och lokala myndigheter borde göra mer för att jag ska kunna ta mig till skolan på ett mer miljövänligt sätt.

Strongly disagree
9%(3376)
Partly disagree
9%(3245)
Neutral
21%(7727)
Partly agree
20%(7154)
Strongly agree
32%(11572)
No opinion
9%(3435)

Jag känner mig trygg på min skolväg.

Strongly disagree
8%(2878)
Partly disagree
10%(3606)
Neutral
22%(8057)
Partly agree
24%(8698)
Strongly agree
32%(11645)
No opinion
4%(1625)

Vilka förändringar krävs för att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn?

Lagar och regelverk.
31%(9873)
Nationella transportplaner/ riktlinjer för transport.
33%(10717)
Utbildning
36%(11561)
Transportvanor
33%(10781)
Transport av varor och gods
16%(5236)
Engagemang hos grupper i samhället
10%(3315)
Demokratiska processer
8%(2744)
Information/medvetenhet hos allmänheten
20%(6392)
Finansiella bidrag/regleringar
16%(5319)
Transportteknologi
37%(12059)
Research
18%(5960)
Hur det lokala samhället ser ut/är uppbyggt
9%(3048)
Hur människor prioriterar
16%(5214)
Levnadsstandard/inkomst
15%(4879)