Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alla deltagare»

«I am concerned about how transport contributes to climate change»

Strongly disagree
5%(1852)
Partly disagree
6%(2309)
Neutral
21%(7798)
Partly agree
26%(9312)
Strongly agree
35%(12897)
No opinion
6%(2183)

Jag kan välja hur jag tar mig till skolan.

Strongly disagree
13%(4714)
Partly disagree
12%(4485)
Neutral
19%(7024)
Partly agree
18%(6646)
Strongly agree
32%(11695)
No opinion
5%(1787)

Min skola och lokala myndigheter borde göra mer för att jag ska kunna ta mig till skolan på ett mer miljövänligt sätt.

Strongly disagree
9%(3364)
Partly disagree
9%(3231)
Neutral
21%(7694)
Partly agree
20%(7101)
Strongly agree
32%(11537)
No opinion
9%(3424)

Jag känner mig trygg på min skolväg.

Strongly disagree
8%(2872)
Partly disagree
10%(3592)
Neutral
22%(7994)
Partly agree
24%(8657)
Strongly agree
32%(11620)
No opinion
4%(1616)

Vilka förändringar krävs för att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn?

Lagar och regelverk.
30%(9813)
Nationella transportplaner/ riktlinjer för transport.
33%(10701)
Utbildning
36%(11513)
Transportvanor
33%(10743)
Transport av varor och gods
16%(5210)
Engagemang hos grupper i samhället
10%(3279)
Demokratiska processer
9%(2740)
Information/medvetenhet hos allmänheten
20%(6333)
Finansiella bidrag/regleringar
16%(5270)
Transportteknologi
37%(11970)
Research
18%(5948)
Hur det lokala samhället ser ut/är uppbyggt
9%(3040)
Hur människor prioriterar
16%(5206)
Levnadsstandard/inkomst
15%(4873)