Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»

«I am concerned about how transport contributes to climate change»

Strongly disagree
5%(1873)
Partly disagree
6%(2337)
Neutral
22%(7918)
Partly agree
26%(9442)
Strongly agree
35%(13033)
No opinion
6%(2202)

Mae gen i ddewis ynghylch sut rydw i’n teithio i’r ysgol.

Strongly disagree
13%(4770)
Partly disagree
12%(4530)
Neutral
19%(7122)
Partly agree
18%(6740)
Strongly agree
32%(11838)
No opinion
5%(1805)

Dylai fy ysgol a’r weinyddiaeth leol wneud mwy i ddarparu ffordd fwy cyfeillgar i’r hinsawdd i mi gyrraedd yr ysgol.

Strongly disagree
9%(3419)
Partly disagree
9%(3270)
Neutral
21%(7833)
Partly agree
20%(7191)
Strongly agree
32%(11622)
No opinion
9%(3470)

Rydw i’n teimlo’n ddiogel ar y ffordd i’r ysgol.

Strongly disagree
8%(2894)
Partly disagree
10%(3614)
Neutral
22%(8099)
Partly agree
24%(8763)
Strongly agree
32%(11802)
No opinion
4%(1633)

Pa fath o newidiadau sydd eu hangen i leihau allyriadau CO2 o drafnidiaeth?

Cyfreithiau a rheoliadau
31%(9965)
Cynlluniau trafnidiaeth cenedlaethol
33%(10816)
Addysg
36%(11591)
Arferion trafnidiaeth
33%(10862)
Cludo nwyddau
16%(5285)
Cyfranogiad grwpiau yn y gymdeithas
10%(3386)
Prosesau democrataidd
9%(2786)
Gwybodaeth /ymwybyddiaeth gyhoeddus
20%(6458)
Cefnogaeth/rheoliadau economaidd
16%(5362)
Technoleg trafnidiaeth
37%(12146)
Ymchwil
18%(6019)
Fframwaith y gymuned leol
9%(3075)
Blaenoriaethau pobl
16%(5253)
Amodau byw/incwm
15%(4895)