Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alle deltakere»

«Jeg er bekymret over at transport bidrar til klimaendringer»

Helt uenig
5%(1873)
Delvis uenig
6%(2337)
Nøytral
22%(7918)
Delvis enig
26%(9442)
Helt enig
35%(13033)
Ingen mening
6%(2202)

«Jeg kan velge hvordan jeg reiser til skolen»

Helt uenig
13%(4770)
Delvis uenig
12%(4530)
Nøytral
19%(7122)
Delvis enig
18%(6740)
Helt enig
32%(11838)
Ingen mening
5%(1805)

«Min skole og kommune burde kunne tilby meg en mer klimavennlig måte å reise til skolen på»

Helt uenig
9%(3419)
Delvis uenig
9%(3270)
Nøytral
21%(7833)
Delvis enig
20%(7191)
Helt enig
32%(11622)
Ingen mening
9%(3470)

«Jeg føler meg trygg på skoleveien»

Helt uenig
8%(2894)
Delvis uenig
10%(3614)
Nøytral
22%(8099)
Delvis enig
24%(8763)
Helt enig
32%(11802)
Ingen mening
4%(1633)

Hvilke endringer trengs for å redusere CO2 utslipp fra transport?

Lover og reguleringer
31%(9965)
Nasjonale transportplaner
33%(10816)
Utdanning
36%(11591)
Transportvaner
33%(10862)
Transport av varer
16%(5285)
At samfunnsgrupper engasjerer seg
10%(3386)
Demokratiske prosesser
9%(2786)
Informasjon/bevissthet om problemet
20%(6458)
Økonomisk støtte/reguleringer
16%(5362)
Transportteknologi
37%(12146)
Forskning
18%(6019)
Lokal samfunnstruktur
9%(3075)
Folk sine prioriteringer
16%(5253)
Levestandard/inntekt
15%(4895)