Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»

«I am concerned about how transport contributes to climate change»

Strongly disagree
5%(1873)
Partly disagree
6%(2337)
Neutral
22%(7918)
Partly agree
26%(9442)
Strongly agree
35%(13033)
No opinion
6%(2202)

Imam izbiro, kako potujem v šolo.

Strongly disagree
13%(4770)
Partly disagree
12%(4530)
Neutral
19%(7122)
Partly agree
18%(6740)
Strongly agree
32%(11838)
No opinion
5%(1805)

Moja šola in lokalna uprava bi morala storiti več, da mi omogočila

Strongly disagree
9%(3419)
Partly disagree
9%(3270)
Neutral
21%(7833)
Partly agree
20%(7191)
Strongly agree
32%(11622)
No opinion
9%(3470)

Na poti v šolo se počutim varno.

Strongly disagree
8%(2894)
Partly disagree
10%(3614)
Neutral
22%(8099)
Partly agree
24%(8763)
Strongly agree
32%(11802)
No opinion
4%(1633)

Kakšne spremembe so potrebne, da bi se zmanjšali izpusti CO2 iz prevoza?

Zakoni in predpisi
31%(9965)
Državni program za potniški promet
33%(10816)
Izobrazba
36%(11591)
Prevozne navade
33%(10862)
Prevoz blaga
16%(5285)
Vključevanje po družbenih skupinah
10%(3386)
Demokratični procesi
9%(2786)
Informacija/javno zavedanje
20%(6458)
Ekonomski prispevek/postopek
16%(5362)
Tehnologija prevoza
37%(12146)
Raziskava
18%(6019)
Struktura lokalne skupnosti
9%(3075)
Prioritete ljudi
16%(5253)
Življenjski pogoji/dohodek
15%(4895)