Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alla deltagare»

«I am concerned about how transport contributes to climate change»

Strongly disagree
5%(1873)
Partly disagree
6%(2337)
Neutral
22%(7918)
Partly agree
26%(9442)
Strongly agree
35%(13033)
No opinion
6%(2202)

Jag kan välja hur jag tar mig till skolan.

Strongly disagree
13%(4770)
Partly disagree
12%(4530)
Neutral
19%(7122)
Partly agree
18%(6740)
Strongly agree
32%(11838)
No opinion
5%(1805)

Min skola och lokala myndigheter borde göra mer för att jag ska kunna ta mig till skolan på ett mer miljövänligt sätt.

Strongly disagree
9%(3419)
Partly disagree
9%(3270)
Neutral
21%(7833)
Partly agree
20%(7191)
Strongly agree
32%(11622)
No opinion
9%(3470)

Jag känner mig trygg på min skolväg.

Strongly disagree
8%(2894)
Partly disagree
10%(3614)
Neutral
22%(8099)
Partly agree
24%(8763)
Strongly agree
32%(11802)
No opinion
4%(1633)

Vilka förändringar krävs för att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn?

Lagar och regelverk.
31%(9965)
Nationella transportplaner/ riktlinjer för transport.
33%(10816)
Utbildning
36%(11591)
Transportvanor
33%(10862)
Transport av varor och gods
16%(5285)
Engagemang hos grupper i samhället
10%(3386)
Demokratiska processer
9%(2786)
Information/medvetenhet hos allmänheten
20%(6458)
Finansiella bidrag/regleringar
16%(5362)
Transportteknologi
37%(12146)
Research
18%(6019)
Hur det lokala samhället ser ut/är uppbyggt
9%(3075)
Hur människor prioriterar
16%(5253)
Levnadsstandard/inkomst
15%(4895)