Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alle deltagere»

«I am concerned about how transport contributes to climate change»

Strongly disagree
5%(1814)
Partly disagree
6%(2294)
Neutral
21%(7753)
Partly agree
26%(9251)
Strongly agree
35%(12808)
No opinion
6%(2172)

Jeg kan vælge, hvordan jeg kommer til skole.

Strongly disagree
13%(4689)
Partly disagree
12%(4446)
Neutral
19%(6977)
Partly agree
18%(6588)
Strongly agree
32%(11608)
No opinion
5%(1784)

Min skole og kommune bør gøre mere for at give mig en mere klimavenlig skolevej.

Strongly disagree
9%(3330)
Partly disagree
9%(3197)
Neutral
21%(7614)
Partly agree
20%(7062)
Strongly agree
32%(11488)
No opinion
9%(3401)

Jeg føler mig sikker på min skolevej.

Strongly disagree
8%(2860)
Partly disagree
10%(3572)
Neutral
22%(7958)
Partly agree
24%(8610)
Strongly agree
32%(11485)
No opinion
4%(1607)

Hvilke forandringer skal til for at mindske CO2-udslip fra transport?

Love og regler
30%(9750)
Nationale transportplaner
33%(10640)
Uddannelse
36%(11494)
Transportvaner
33%(10651)
Transport af varer
16%(5145)
Engagement i samfundsgrupper
10%(3220)
Demokratiske processer
8%(2712)
Information/offentlig opmærksomhed
20%(6293)
Økonomisk støtte/regler
16%(5231)
Transportteknologi
37%(11916)
Forskning
18%(5905)
Opbygning af lokalsamfundet
9%(3026)
Folks prioriteter
16%(5137)
Levevilkår/indkomst
15%(4844)