Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alle deltagere»

«I am concerned about how transport contributes to climate change»

Strongly disagree
5%(1808)
Partly disagree
6%(2287)
Neutral
22%(7743)
Partly agree
26%(9207)
Strongly agree
35%(12764)
No opinion
6%(2170)

Jeg kan vælge, hvordan jeg kommer til skole.

Strongly disagree
13%(4675)
Partly disagree
12%(4432)
Neutral
19%(6950)
Partly agree
18%(6569)
Strongly agree
32%(11573)
No opinion
5%(1780)

Min skole og kommune bør gøre mere for at give mig en mere klimavenlig skolevej.

Strongly disagree
9%(3325)
Partly disagree
9%(3192)
Neutral
21%(7564)
Partly agree
20%(7039)
Strongly agree
32%(11464)
No opinion
9%(3395)

Jeg føler mig sikker på min skolevej.

Strongly disagree
8%(2857)
Partly disagree
10%(3565)
Neutral
22%(7915)
Partly agree
24%(8592)
Strongly agree
32%(11451)
No opinion
4%(1599)

Hvilke forandringer skal til for at mindske CO2-udslip fra transport?

Love og regler
30%(9716)
Nationale transportplaner
33%(10594)
Uddannelse
36%(11462)
Transportvaner
33%(10635)
Transport af varer
16%(5128)
Engagement i samfundsgrupper
10%(3200)
Demokratiske processer
8%(2707)
Information/offentlig opmærksomhed
20%(6261)
Økonomisk støtte/regler
16%(5210)
Transportteknologi
37%(11872)
Forskning
18%(5893)
Opbygning af lokalsamfundet
9%(3018)
Folks prioriteter
16%(5114)
Levevilkår/indkomst
15%(4824)