Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alle deltagere»

«I am concerned about how transport contributes to climate change»

Strongly disagree
5%(1789)
Partly disagree
6%(2262)
Neutral
22%(7709)
Partly agree
26%(9109)
Strongly agree
35%(12617)
No opinion
6%(2156)

Jeg kan vælge, hvordan jeg kommer til skole.

Strongly disagree
13%(4632)
Partly disagree
12%(4384)
Neutral
19%(6906)
Partly agree
18%(6478)
Strongly agree
32%(11484)
No opinion
5%(1758)

Min skole og kommune bør gøre mere for at give mig en mere klimavenlig skolevej.

Strongly disagree
9%(3296)
Partly disagree
9%(3172)
Neutral
21%(7497)
Partly agree
20%(6958)
Strongly agree
32%(11357)
No opinion
9%(3362)

Jeg føler mig sikker på min skolevej.

Strongly disagree
8%(2837)
Partly disagree
10%(3537)
Neutral
22%(7853)
Partly agree
24%(8502)
Strongly agree
32%(11328)
No opinion
4%(1585)

Hvilke forandringer skal til for at mindske CO2-udslip fra transport?

Love og regler
30%(9593)
Nationale transportplaner
33%(10483)
Uddannelse
36%(11425)
Transportvaner
34%(10592)
Transport af varer
16%(5102)
Engagement i samfundsgrupper
10%(3122)
Demokratiske processer
9%(2691)
Information/offentlig opmærksomhed
19%(6134)
Økonomisk støtte/regler
16%(5128)
Transportteknologi
37%(11740)
Forskning
18%(5787)
Opbygning af lokalsamfundet
10%(3001)
Folks prioriteter
16%(5084)
Levevilkår/indkomst
15%(4801)