Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alla deltagare»

«I am concerned about how transport contributes to climate change»

Strongly disagree
5%(1792)
Partly disagree
6%(2282)
Neutral
22%(7735)
Partly agree
26%(9180)
Strongly agree
35%(12717)
No opinion
6%(2161)

Jag kan välja hur jag tar mig till skolan.

Strongly disagree
13%(4661)
Partly disagree
12%(4421)
Neutral
19%(6939)
Partly agree
18%(6546)
Strongly agree
32%(11525)
No opinion
5%(1775)

Min skola och lokala myndigheter borde göra mer för att jag ska kunna ta mig till skolan på ett mer miljövänligt sätt.

Strongly disagree
9%(3301)
Partly disagree
9%(3185)
Neutral
21%(7544)
Partly agree
20%(7022)
Strongly agree
32%(11439)
No opinion
9%(3376)

Jag känner mig trygg på min skolväg.

Strongly disagree
8%(2844)
Partly disagree
10%(3560)
Neutral
22%(7903)
Partly agree
24%(8565)
Strongly agree
32%(11400)
No opinion
4%(1595)

Vilka förändringar krävs för att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn?

Lagar och regelverk.
30%(9681)
Nationella transportplaner/ riktlinjer för transport.
33%(10573)
Utbildning
36%(11450)
Transportvanor
33%(10614)
Transport av varor och gods
16%(5113)
Engagemang hos grupper i samhället
10%(3174)
Demokratiska processer
9%(2702)
Information/medvetenhet hos allmänheten
20%(6235)
Finansiella bidrag/regleringar
16%(5191)
Transportteknologi
37%(11838)
Research
18%(5865)
Hur det lokala samhället ser ut/är uppbyggt
9%(3006)
Hur människor prioriterar
16%(5090)
Levnadsstandard/inkomst
15%(4808)