Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alla deltagare»

«I am concerned about how transport contributes to climate change»

Strongly disagree
5%(1813)
Partly disagree
6%(2294)
Neutral
22%(7751)
Partly agree
26%(9224)
Strongly agree
35%(12781)
No opinion
6%(2172)

Jag kan välja hur jag tar mig till skolan.

Strongly disagree
13%(4680)
Partly disagree
12%(4445)
Neutral
19%(6965)
Partly agree
18%(6576)
Strongly agree
32%(11585)
No opinion
5%(1784)

Min skola och lokala myndigheter borde göra mer för att jag ska kunna ta mig till skolan på ett mer miljövänligt sätt.

Strongly disagree
9%(3330)
Partly disagree
9%(3196)
Neutral
21%(7582)
Partly agree
20%(7052)
Strongly agree
32%(11477)
No opinion
9%(3398)

Jag känner mig trygg på min skolväg.

Strongly disagree
8%(2860)
Partly disagree
10%(3571)
Neutral
22%(7933)
Partly agree
24%(8602)
Strongly agree
32%(11469)
No opinion
4%(1600)

Vilka förändringar krävs för att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn?

Lagar och regelverk.
30%(9730)
Nationella transportplaner/ riktlinjer för transport.
33%(10612)
Utbildning
36%(11478)
Transportvanor
33%(10649)
Transport av varor och gods
16%(5137)
Engagemang hos grupper i samhället
10%(3216)
Demokratiska processer
8%(2712)
Information/medvetenhet hos allmänheten
20%(6273)
Finansiella bidrag/regleringar
16%(5220)
Transportteknologi
37%(11894)
Research
18%(5904)
Hur det lokala samhället ser ut/är uppbyggt
9%(3022)
Hur människor prioriterar
16%(5121)
Levnadsstandard/inkomst
15%(4828)