Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»

«I am concerned about how transport contributes to climate change»

Strongly disagree
5%(1808)
Partly disagree
6%(2287)
Neutral
22%(7743)
Partly agree
26%(9207)
Strongly agree
35%(12764)
No opinion
6%(2170)

Mae gen i ddewis ynghylch sut rydw i’n teithio i’r ysgol.

Strongly disagree
13%(4675)
Partly disagree
12%(4432)
Neutral
19%(6950)
Partly agree
18%(6569)
Strongly agree
32%(11573)
No opinion
5%(1780)

Dylai fy ysgol a’r weinyddiaeth leol wneud mwy i ddarparu ffordd fwy cyfeillgar i’r hinsawdd i mi gyrraedd yr ysgol.

Strongly disagree
9%(3325)
Partly disagree
9%(3192)
Neutral
21%(7564)
Partly agree
20%(7039)
Strongly agree
32%(11464)
No opinion
9%(3395)

Rydw i’n teimlo’n ddiogel ar y ffordd i’r ysgol.

Strongly disagree
8%(2857)
Partly disagree
10%(3565)
Neutral
22%(7915)
Partly agree
24%(8592)
Strongly agree
32%(11451)
No opinion
4%(1599)

Pa fath o newidiadau sydd eu hangen i leihau allyriadau CO2 o drafnidiaeth?

Cyfreithiau a rheoliadau
30%(9716)
Cynlluniau trafnidiaeth cenedlaethol
33%(10594)
Addysg
36%(11462)
Arferion trafnidiaeth
33%(10635)
Cludo nwyddau
16%(5128)
Cyfranogiad grwpiau yn y gymdeithas
10%(3200)
Prosesau democrataidd
8%(2707)
Gwybodaeth /ymwybyddiaeth gyhoeddus
20%(6261)
Cefnogaeth/rheoliadau economaidd
16%(5210)
Technoleg trafnidiaeth
37%(11872)
Ymchwil
18%(5893)
Fframwaith y gymuned leol
9%(3018)
Blaenoriaethau pobl
16%(5114)
Amodau byw/incwm
15%(4824)