Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alle deltakere»

«Jeg er bekymret over at transport bidrar til klimaendringer»

Helt uenig
5%(1789)
Delvis uenig
6%(2262)
Nøytral
22%(7709)
Delvis enig
26%(9109)
Helt enig
35%(12617)
Ingen mening
6%(2156)

«Jeg kan velge hvordan jeg reiser til skolen»

Helt uenig
13%(4632)
Delvis uenig
12%(4384)
Nøytral
19%(6906)
Delvis enig
18%(6478)
Helt enig
32%(11484)
Ingen mening
5%(1758)

«Min skole og kommune burde kunne tilby meg en mer klimavennlig måte å reise til skolen på»

Helt uenig
9%(3296)
Delvis uenig
9%(3172)
Nøytral
21%(7497)
Delvis enig
20%(6958)
Helt enig
32%(11357)
Ingen mening
9%(3362)

«Jeg føler meg trygg på skoleveien»

Helt uenig
8%(2837)
Delvis uenig
10%(3537)
Nøytral
22%(7853)
Delvis enig
24%(8502)
Helt enig
32%(11328)
Ingen mening
4%(1585)

Hvilke endringer trengs for å redusere CO2 utslipp fra transport?

Lover og reguleringer
30%(9593)
Nasjonale transportplaner
33%(10483)
Utdanning
36%(11425)
Transportvaner
34%(10592)
Transport av varer
16%(5102)
At samfunnsgrupper engasjerer seg
10%(3122)
Demokratiske prosesser
9%(2691)
Informasjon/bevissthet om problemet
19%(6134)
Økonomisk støtte/reguleringer
16%(5128)
Transportteknologi
37%(11740)
Forskning
18%(5787)
Lokal samfunnstruktur
10%(3001)
Folk sine prioriteringer
16%(5084)
Levestandard/inntekt
15%(4801)