Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alle deltakere»

«Jeg er bekymret over at transport bidrar til klimaendringer»

Helt uenig
5%(1808)
Delvis uenig
6%(2287)
Nøytral
22%(7743)
Delvis enig
26%(9207)
Helt enig
35%(12764)
Ingen mening
6%(2170)

«Jeg kan velge hvordan jeg reiser til skolen»

Helt uenig
13%(4675)
Delvis uenig
12%(4432)
Nøytral
19%(6950)
Delvis enig
18%(6569)
Helt enig
32%(11573)
Ingen mening
5%(1780)

«Min skole og kommune burde kunne tilby meg en mer klimavennlig måte å reise til skolen på»

Helt uenig
9%(3325)
Delvis uenig
9%(3192)
Nøytral
21%(7564)
Delvis enig
20%(7039)
Helt enig
32%(11464)
Ingen mening
9%(3395)

«Jeg føler meg trygg på skoleveien»

Helt uenig
8%(2857)
Delvis uenig
10%(3565)
Nøytral
22%(7915)
Delvis enig
24%(8592)
Helt enig
32%(11451)
Ingen mening
4%(1599)

Hvilke endringer trengs for å redusere CO2 utslipp fra transport?

Lover og reguleringer
30%(9716)
Nasjonale transportplaner
33%(10594)
Utdanning
36%(11462)
Transportvaner
33%(10635)
Transport av varer
16%(5128)
At samfunnsgrupper engasjerer seg
10%(3200)
Demokratiske prosesser
8%(2707)
Informasjon/bevissthet om problemet
20%(6261)
Økonomisk støtte/reguleringer
16%(5210)
Transportteknologi
37%(11872)
Forskning
18%(5893)
Lokal samfunnstruktur
9%(3018)
Folk sine prioriteringer
16%(5114)
Levestandard/inntekt
15%(4824)