Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alle deltakere»

«Jeg er bekymret over at transport bidrar til klimaendringer»

Helt uenig
5%(1814)
Delvis uenig
6%(2294)
Nøytral
21%(7753)
Delvis enig
26%(9251)
Helt enig
35%(12808)
Ingen mening
6%(2172)

«Jeg kan velge hvordan jeg reiser til skolen»

Helt uenig
13%(4689)
Delvis uenig
12%(4446)
Nøytral
19%(6977)
Delvis enig
18%(6588)
Helt enig
32%(11608)
Ingen mening
5%(1784)

«Min skole og kommune burde kunne tilby meg en mer klimavennlig måte å reise til skolen på»

Helt uenig
9%(3330)
Delvis uenig
9%(3197)
Nøytral
21%(7614)
Delvis enig
20%(7062)
Helt enig
32%(11488)
Ingen mening
9%(3401)

«Jeg føler meg trygg på skoleveien»

Helt uenig
8%(2860)
Delvis uenig
10%(3572)
Nøytral
22%(7958)
Delvis enig
24%(8610)
Helt enig
32%(11485)
Ingen mening
4%(1607)

Hvilke endringer trengs for å redusere CO2 utslipp fra transport?

Lover og reguleringer
30%(9750)
Nasjonale transportplaner
33%(10640)
Utdanning
36%(11494)
Transportvaner
33%(10651)
Transport av varer
16%(5145)
At samfunnsgrupper engasjerer seg
10%(3220)
Demokratiske prosesser
8%(2712)
Informasjon/bevissthet om problemet
20%(6293)
Økonomisk støtte/reguleringer
16%(5231)
Transportteknologi
37%(11916)
Forskning
18%(5905)
Lokal samfunnstruktur
9%(3026)
Folk sine prioriteringer
16%(5137)
Levestandard/inntekt
15%(4844)