Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»

«I am concerned about how transport contributes to climate change»

Strongly disagree
5%(1808)
Partly disagree
6%(2287)
Neutral
22%(7743)
Partly agree
26%(9207)
Strongly agree
35%(12764)
No opinion
6%(2170)

Imam izbiro, kako potujem v šolo.

Strongly disagree
13%(4675)
Partly disagree
12%(4432)
Neutral
19%(6950)
Partly agree
18%(6569)
Strongly agree
32%(11573)
No opinion
5%(1780)

Moja šola in lokalna uprava bi morala storiti več, da mi omogočila

Strongly disagree
9%(3325)
Partly disagree
9%(3192)
Neutral
21%(7564)
Partly agree
20%(7039)
Strongly agree
32%(11464)
No opinion
9%(3395)

Na poti v šolo se počutim varno.

Strongly disagree
8%(2857)
Partly disagree
10%(3565)
Neutral
22%(7915)
Partly agree
24%(8592)
Strongly agree
32%(11451)
No opinion
4%(1599)

Kakšne spremembe so potrebne, da bi se zmanjšali izpusti CO2 iz prevoza?

Zakoni in predpisi
30%(9716)
Državni program za potniški promet
33%(10594)
Izobrazba
36%(11462)
Prevozne navade
33%(10635)
Prevoz blaga
16%(5128)
Vključevanje po družbenih skupinah
10%(3200)
Demokratični procesi
8%(2707)
Informacija/javno zavedanje
20%(6261)
Ekonomski prispevek/postopek
16%(5210)
Tehnologija prevoza
37%(11872)
Raziskava
18%(5893)
Struktura lokalne skupnosti
9%(3018)
Prioritete ljudi
16%(5114)
Življenjski pogoji/dohodek
15%(4824)