Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»

«I am concerned about how transport contributes to climate change»

Strongly disagree
5%(1789)
Partly disagree
6%(2262)
Neutral
22%(7709)
Partly agree
26%(9109)
Strongly agree
35%(12617)
No opinion
6%(2156)

Imam izbiro, kako potujem v šolo.

Strongly disagree
13%(4632)
Partly disagree
12%(4384)
Neutral
19%(6906)
Partly agree
18%(6478)
Strongly agree
32%(11484)
No opinion
5%(1758)

Moja šola in lokalna uprava bi morala storiti več, da mi omogočila

Strongly disagree
9%(3296)
Partly disagree
9%(3172)
Neutral
21%(7497)
Partly agree
20%(6958)
Strongly agree
32%(11357)
No opinion
9%(3362)

Na poti v šolo se počutim varno.

Strongly disagree
8%(2837)
Partly disagree
10%(3537)
Neutral
22%(7853)
Partly agree
24%(8502)
Strongly agree
32%(11328)
No opinion
4%(1585)

Kakšne spremembe so potrebne, da bi se zmanjšali izpusti CO2 iz prevoza?

Zakoni in predpisi
30%(9593)
Državni program za potniški promet
33%(10483)
Izobrazba
36%(11425)
Prevozne navade
34%(10592)
Prevoz blaga
16%(5102)
Vključevanje po družbenih skupinah
10%(3122)
Demokratični procesi
9%(2691)
Informacija/javno zavedanje
19%(6134)
Ekonomski prispevek/postopek
16%(5128)
Tehnologija prevoza
37%(11740)
Raziskava
18%(5787)
Struktura lokalne skupnosti
10%(3001)
Prioritete ljudi
16%(5084)
Življenjski pogoji/dohodek
15%(4801)