Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alla deltagare»

«I am concerned about how transport contributes to climate change»

Strongly disagree
5%(1808)
Partly disagree
6%(2287)
Neutral
22%(7743)
Partly agree
26%(9207)
Strongly agree
35%(12764)
No opinion
6%(2170)

Jag kan välja hur jag tar mig till skolan.

Strongly disagree
13%(4675)
Partly disagree
12%(4432)
Neutral
19%(6950)
Partly agree
18%(6569)
Strongly agree
32%(11573)
No opinion
5%(1780)

Min skola och lokala myndigheter borde göra mer för att jag ska kunna ta mig till skolan på ett mer miljövänligt sätt.

Strongly disagree
9%(3325)
Partly disagree
9%(3192)
Neutral
21%(7564)
Partly agree
20%(7039)
Strongly agree
32%(11464)
No opinion
9%(3395)

Jag känner mig trygg på min skolväg.

Strongly disagree
8%(2857)
Partly disagree
10%(3565)
Neutral
22%(7915)
Partly agree
24%(8592)
Strongly agree
32%(11451)
No opinion
4%(1599)

Vilka förändringar krävs för att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn?

Lagar och regelverk.
30%(9716)
Nationella transportplaner/ riktlinjer för transport.
33%(10594)
Utbildning
36%(11462)
Transportvanor
33%(10635)
Transport av varor och gods
16%(5128)
Engagemang hos grupper i samhället
10%(3200)
Demokratiska processer
8%(2707)
Information/medvetenhet hos allmänheten
20%(6261)
Finansiella bidrag/regleringar
16%(5210)
Transportteknologi
37%(11872)
Research
18%(5893)
Hur det lokala samhället ser ut/är uppbyggt
9%(3018)
Hur människor prioriterar
16%(5114)
Levnadsstandard/inkomst
15%(4824)