Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alla deltagare»

«I am concerned about how transport contributes to climate change»

Strongly disagree
5%(1789)
Partly disagree
6%(2262)
Neutral
22%(7709)
Partly agree
26%(9109)
Strongly agree
35%(12617)
No opinion
6%(2156)

Jag kan välja hur jag tar mig till skolan.

Strongly disagree
13%(4632)
Partly disagree
12%(4384)
Neutral
19%(6906)
Partly agree
18%(6478)
Strongly agree
32%(11484)
No opinion
5%(1758)

Min skola och lokala myndigheter borde göra mer för att jag ska kunna ta mig till skolan på ett mer miljövänligt sätt.

Strongly disagree
9%(3296)
Partly disagree
9%(3172)
Neutral
21%(7497)
Partly agree
20%(6958)
Strongly agree
32%(11357)
No opinion
9%(3362)

Jag känner mig trygg på min skolväg.

Strongly disagree
8%(2837)
Partly disagree
10%(3537)
Neutral
22%(7853)
Partly agree
24%(8502)
Strongly agree
32%(11328)
No opinion
4%(1585)

Vilka förändringar krävs för att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn?

Lagar och regelverk.
30%(9593)
Nationella transportplaner/ riktlinjer för transport.
33%(10483)
Utbildning
36%(11425)
Transportvanor
34%(10592)
Transport av varor och gods
16%(5102)
Engagemang hos grupper i samhället
10%(3122)
Demokratiska processer
9%(2691)
Information/medvetenhet hos allmänheten
19%(6134)
Finansiella bidrag/regleringar
16%(5128)
Transportteknologi
37%(11740)
Research
18%(5787)
Hur det lokala samhället ser ut/är uppbyggt
10%(3001)
Hur människor prioriterar
16%(5084)
Levnadsstandard/inkomst
15%(4801)