Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alle deltagere»

«I am concerned about how transport contributes to climate change»

Strongly disagree
5%(1813)
Partly disagree
6%(2294)
Neutral
22%(7751)
Partly agree
26%(9224)
Strongly agree
35%(12781)
No opinion
6%(2172)

Jeg kan vælge, hvordan jeg kommer til skole.

Strongly disagree
13%(4680)
Partly disagree
12%(4445)
Neutral
19%(6965)
Partly agree
18%(6576)
Strongly agree
32%(11585)
No opinion
5%(1784)

Min skole og kommune bør gøre mere for at give mig en mere klimavenlig skolevej.

Strongly disagree
9%(3330)
Partly disagree
9%(3196)
Neutral
21%(7582)
Partly agree
20%(7052)
Strongly agree
32%(11477)
No opinion
9%(3398)

Jeg føler mig sikker på min skolevej.

Strongly disagree
8%(2860)
Partly disagree
10%(3571)
Neutral
22%(7933)
Partly agree
24%(8602)
Strongly agree
32%(11469)
No opinion
4%(1600)

Hvilke forandringer skal til for at mindske CO2-udslip fra transport?

Love og regler
30%(9730)
Nationale transportplaner
33%(10612)
Uddannelse
36%(11478)
Transportvaner
33%(10649)
Transport af varer
16%(5137)
Engagement i samfundsgrupper
10%(3216)
Demokratiske processer
8%(2712)
Information/offentlig opmærksomhed
20%(6273)
Økonomisk støtte/regler
16%(5220)
Transportteknologi
37%(11894)
Forskning
18%(5904)
Opbygning af lokalsamfundet
9%(3022)
Folks prioriteter
16%(5121)
Levevilkår/indkomst
15%(4828)