Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alle deltakere»

«Jeg er bekymret over at transport bidrar til klimaendringer»

Helt uenig
5%(1792)
Delvis uenig
6%(2283)
Nøytral
22%(7736)
Delvis enig
26%(9182)
Helt enig
35%(12724)
Ingen mening
6%(2162)

«Jeg kan velge hvordan jeg reiser til skolen»

Helt uenig
13%(4663)
Delvis uenig
12%(4422)
Nøytral
19%(6941)
Delvis enig
18%(6551)
Helt enig
32%(11527)
Ingen mening
5%(1775)

«Min skole og kommune burde kunne tilby meg en mer klimavennlig måte å reise til skolen på»

Helt uenig
9%(3302)
Delvis uenig
9%(3187)
Nøytral
21%(7545)
Delvis enig
20%(7025)
Helt enig
32%(11444)
Ingen mening
9%(3376)

«Jeg føler meg trygg på skoleveien»

Helt uenig
8%(2844)
Delvis uenig
10%(3561)
Nøytral
22%(7905)
Delvis enig
24%(8571)
Helt enig
32%(11403)
Ingen mening
4%(1595)

Hvilke endringer trengs for å redusere CO2 utslipp fra transport?

Lover og reguleringer
30%(9683)
Nasjonale transportplaner
33%(10576)
Utdanning
36%(11452)
Transportvaner
33%(10619)
Transport av varer
16%(5114)
At samfunnsgrupper engasjerer seg
10%(3179)
Demokratiske prosesser
8%(2702)
Informasjon/bevissthet om problemet
20%(6239)
Økonomisk støtte/reguleringer
16%(5193)
Transportteknologi
37%(11842)
Forskning
18%(5868)
Lokal samfunnstruktur
9%(3007)
Folk sine prioriteringer
16%(5090)
Levestandard/inntekt
15%(4809)