Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»

«I am concerned about how transport contributes to climate change»

Strongly disagree
5%(1789)
Partly disagree
6%(2262)
Neutral
22%(7709)
Partly agree
26%(9109)
Strongly agree
35%(12617)
No opinion
6%(2156)

Mae gen i ddewis ynghylch sut rydw i’n teithio i’r ysgol.

Strongly disagree
13%(4632)
Partly disagree
12%(4384)
Neutral
19%(6906)
Partly agree
18%(6478)
Strongly agree
32%(11484)
No opinion
5%(1758)

Dylai fy ysgol a’r weinyddiaeth leol wneud mwy i ddarparu ffordd fwy cyfeillgar i’r hinsawdd i mi gyrraedd yr ysgol.

Strongly disagree
9%(3296)
Partly disagree
9%(3172)
Neutral
21%(7497)
Partly agree
20%(6958)
Strongly agree
32%(11357)
No opinion
9%(3362)

Rydw i’n teimlo’n ddiogel ar y ffordd i’r ysgol.

Strongly disagree
8%(2837)
Partly disagree
10%(3537)
Neutral
22%(7853)
Partly agree
24%(8502)
Strongly agree
32%(11328)
No opinion
4%(1585)

Pa fath o newidiadau sydd eu hangen i leihau allyriadau CO2 o drafnidiaeth?

Cyfreithiau a rheoliadau
30%(9593)
Cynlluniau trafnidiaeth cenedlaethol
33%(10483)
Addysg
36%(11425)
Arferion trafnidiaeth
34%(10592)
Cludo nwyddau
16%(5102)
Cyfranogiad grwpiau yn y gymdeithas
10%(3122)
Prosesau democrataidd
9%(2691)
Gwybodaeth /ymwybyddiaeth gyhoeddus
19%(6134)
Cefnogaeth/rheoliadau economaidd
16%(5128)
Technoleg trafnidiaeth
37%(11740)
Ymchwil
18%(5787)
Fframwaith y gymuned leol
10%(3001)
Blaenoriaethau pobl
16%(5084)
Amodau byw/incwm
15%(4801)