Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»

«I am concerned about how transport contributes to climate change»

Strongly disagree
5%(1814)
Partly disagree
6%(2294)
Neutral
21%(7753)
Partly agree
26%(9251)
Strongly agree
35%(12808)
No opinion
6%(2172)

Imam izbiro, kako potujem v šolo.

Strongly disagree
13%(4689)
Partly disagree
12%(4446)
Neutral
19%(6977)
Partly agree
18%(6588)
Strongly agree
32%(11608)
No opinion
5%(1784)

Moja šola in lokalna uprava bi morala storiti več, da mi omogočila

Strongly disagree
9%(3330)
Partly disagree
9%(3197)
Neutral
21%(7614)
Partly agree
20%(7062)
Strongly agree
32%(11488)
No opinion
9%(3401)

Na poti v šolo se počutim varno.

Strongly disagree
8%(2860)
Partly disagree
10%(3572)
Neutral
22%(7958)
Partly agree
24%(8610)
Strongly agree
32%(11485)
No opinion
4%(1607)

Kakšne spremembe so potrebne, da bi se zmanjšali izpusti CO2 iz prevoza?

Zakoni in predpisi
30%(9750)
Državni program za potniški promet
33%(10640)
Izobrazba
36%(11494)
Prevozne navade
33%(10651)
Prevoz blaga
16%(5145)
Vključevanje po družbenih skupinah
10%(3220)
Demokratični procesi
8%(2712)
Informacija/javno zavedanje
20%(6293)
Ekonomski prispevek/postopek
16%(5231)
Tehnologija prevoza
37%(11916)
Raziskava
18%(5905)
Struktura lokalne skupnosti
9%(3026)
Prioritete ljudi
16%(5137)
Življenjski pogoji/dohodek
15%(4844)