Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alle deltagere»

«I am concerned about how transport contributes to climate change»

Strongly disagree
5%(1856)
Partly disagree
6%(2322)
Neutral
21%(7845)
Partly agree
26%(9348)
Strongly agree
35%(12944)
No opinion
6%(2185)

Jeg kan vælge, hvordan jeg kommer til skole.

Strongly disagree
13%(4739)
Partly disagree
12%(4499)
Neutral
19%(7075)
Partly agree
18%(6660)
Strongly agree
32%(11729)
No opinion
5%(1798)

Min skole og kommune bør gøre mere for at give mig en mere klimavenlig skolevej.

Strongly disagree
9%(3375)
Partly disagree
9%(3245)
Neutral
21%(7725)
Partly agree
20%(7153)
Strongly agree
32%(11567)
No opinion
9%(3435)

Jeg føler mig sikker på min skolevej.

Strongly disagree
8%(2878)
Partly disagree
10%(3606)
Neutral
22%(8054)
Partly agree
24%(8697)
Strongly agree
32%(11640)
No opinion
4%(1625)

Hvilke forandringer skal til for at mindske CO2-udslip fra transport?

Love og regler
30%(9869)
Nationale transportplaner
33%(10714)
Uddannelse
36%(11561)
Transportvaner
33%(10780)
Transport af varer
16%(5236)
Engagement i samfundsgrupper
10%(3312)
Demokratiske processer
8%(2744)
Information/offentlig opmærksomhed
20%(6390)
Økonomisk støtte/regler
16%(5317)
Transportteknologi
37%(12057)
Forskning
18%(5955)
Opbygning af lokalsamfundet
9%(3048)
Folks prioriteter
16%(5212)
Levevilkår/indkomst
15%(4879)