Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»

«I am concerned about how transport contributes to climate change»

Strongly disagree
5%(1866)
Partly disagree
6%(2332)
Neutral
21%(7876)
Partly agree
26%(9394)
Strongly agree
35%(12988)
No opinion
6%(2196)

Mae gen i ddewis ynghylch sut rydw i’n teithio i’r ysgol.

Strongly disagree
13%(4755)
Partly disagree
12%(4515)
Neutral
19%(7095)
Partly agree
18%(6703)
Strongly agree
32%(11781)
No opinion
5%(1803)

Dylai fy ysgol a’r weinyddiaeth leol wneud mwy i ddarparu ffordd fwy cyfeillgar i’r hinsawdd i mi gyrraedd yr ysgol.

Strongly disagree
9%(3398)
Partly disagree
9%(3258)
Neutral
21%(7774)
Partly agree
20%(7170)
Strongly agree
32%(11603)
No opinion
9%(3449)

Rydw i’n teimlo’n ddiogel ar y ffordd i’r ysgol.

Strongly disagree
8%(2887)
Partly disagree
10%(3612)
Neutral
22%(8084)
Partly agree
24%(8730)
Strongly agree
32%(11709)
No opinion
4%(1630)

Pa fath o newidiadau sydd eu hangen i leihau allyriadau CO2 o drafnidiaeth?

Cyfreithiau a rheoliadau
31%(9914)
Cynlluniau trafnidiaeth cenedlaethol
33%(10759)
Addysg
36%(11580)
Arferion trafnidiaeth
33%(10819)
Cludo nwyddau
16%(5259)
Cyfranogiad grwpiau yn y gymdeithas
10%(3339)
Prosesau democrataidd
9%(2769)
Gwybodaeth /ymwybyddiaeth gyhoeddus
20%(6415)
Cefnogaeth/rheoliadau economaidd
16%(5345)
Technoleg trafnidiaeth
37%(12113)
Ymchwil
18%(5992)
Fframwaith y gymuned leol
9%(3058)
Blaenoriaethau pobl
16%(5231)
Amodau byw/incwm
15%(4886)