Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alle deltakere»

«Jeg er bekymret over at transport bidrar til klimaendringer»

Helt uenig
5%(1866)
Delvis uenig
6%(2332)
Nøytral
21%(7876)
Delvis enig
26%(9394)
Helt enig
35%(12988)
Ingen mening
6%(2196)

«Jeg kan velge hvordan jeg reiser til skolen»

Helt uenig
13%(4755)
Delvis uenig
12%(4515)
Nøytral
19%(7095)
Delvis enig
18%(6703)
Helt enig
32%(11781)
Ingen mening
5%(1803)

«Min skole og kommune burde kunne tilby meg en mer klimavennlig måte å reise til skolen på»

Helt uenig
9%(3398)
Delvis uenig
9%(3258)
Nøytral
21%(7774)
Delvis enig
20%(7170)
Helt enig
32%(11603)
Ingen mening
9%(3449)

«Jeg føler meg trygg på skoleveien»

Helt uenig
8%(2887)
Delvis uenig
10%(3612)
Nøytral
22%(8084)
Delvis enig
24%(8730)
Helt enig
32%(11709)
Ingen mening
4%(1630)

Hvilke endringer trengs for å redusere CO2 utslipp fra transport?

Lover og reguleringer
31%(9914)
Nasjonale transportplaner
33%(10759)
Utdanning
36%(11580)
Transportvaner
33%(10819)
Transport av varer
16%(5259)
At samfunnsgrupper engasjerer seg
10%(3339)
Demokratiske prosesser
9%(2769)
Informasjon/bevissthet om problemet
20%(6415)
Økonomisk støtte/reguleringer
16%(5345)
Transportteknologi
37%(12113)
Forskning
18%(5992)
Lokal samfunnstruktur
9%(3058)
Folk sine prioriteringer
16%(5231)
Levestandard/inntekt
15%(4886)