Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»

«I am concerned about how transport contributes to climate change»

Strongly disagree
5%(1866)
Partly disagree
6%(2332)
Neutral
21%(7876)
Partly agree
26%(9394)
Strongly agree
35%(12988)
No opinion
6%(2196)

Imam izbiro, kako potujem v šolo.

Strongly disagree
13%(4755)
Partly disagree
12%(4515)
Neutral
19%(7095)
Partly agree
18%(6703)
Strongly agree
32%(11781)
No opinion
5%(1803)

Moja šola in lokalna uprava bi morala storiti več, da mi omogočila

Strongly disagree
9%(3398)
Partly disagree
9%(3258)
Neutral
21%(7774)
Partly agree
20%(7170)
Strongly agree
32%(11603)
No opinion
9%(3449)

Na poti v šolo se počutim varno.

Strongly disagree
8%(2887)
Partly disagree
10%(3612)
Neutral
22%(8084)
Partly agree
24%(8730)
Strongly agree
32%(11709)
No opinion
4%(1630)

Kakšne spremembe so potrebne, da bi se zmanjšali izpusti CO2 iz prevoza?

Zakoni in predpisi
31%(9914)
Državni program za potniški promet
33%(10759)
Izobrazba
36%(11580)
Prevozne navade
33%(10819)
Prevoz blaga
16%(5259)
Vključevanje po družbenih skupinah
10%(3339)
Demokratični procesi
9%(2769)
Informacija/javno zavedanje
20%(6415)
Ekonomski prispevek/postopek
16%(5345)
Tehnologija prevoza
37%(12113)
Raziskava
18%(5992)
Struktura lokalne skupnosti
9%(3058)
Prioritete ljudi
16%(5231)
Življenjski pogoji/dohodek
15%(4886)