Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alla deltagare»

«I am concerned about how transport contributes to climate change»

Strongly disagree
5%(1866)
Partly disagree
6%(2333)
Neutral
21%(7876)
Partly agree
26%(9394)
Strongly agree
35%(12988)
No opinion
6%(2196)

Jag kan välja hur jag tar mig till skolan.

Strongly disagree
13%(4755)
Partly disagree
12%(4515)
Neutral
19%(7095)
Partly agree
18%(6703)
Strongly agree
32%(11782)
No opinion
5%(1803)

Min skola och lokala myndigheter borde göra mer för att jag ska kunna ta mig till skolan på ett mer miljövänligt sätt.

Strongly disagree
9%(3398)
Partly disagree
9%(3258)
Neutral
21%(7774)
Partly agree
20%(7170)
Strongly agree
32%(11603)
No opinion
9%(3450)

Jag känner mig trygg på min skolväg.

Strongly disagree
8%(2887)
Partly disagree
10%(3612)
Neutral
22%(8084)
Partly agree
24%(8730)
Strongly agree
32%(11710)
No opinion
4%(1630)

Vilka förändringar krävs för att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn?

Lagar och regelverk.
31%(9914)
Nationella transportplaner/ riktlinjer för transport.
33%(10760)
Utbildning
36%(11580)
Transportvanor
33%(10820)
Transport av varor och gods
16%(5259)
Engagemang hos grupper i samhället
10%(3339)
Demokratiska processer
9%(2769)
Information/medvetenhet hos allmänheten
20%(6415)
Finansiella bidrag/regleringar
16%(5345)
Transportteknologi
37%(12113)
Research
18%(5992)
Hur det lokala samhället ser ut/är uppbyggt
9%(3058)
Hur människor prioriterar
16%(5232)
Levnadsstandard/inkomst
15%(4886)