Co2nnect.org - CO2 on the way to school
Alle deltagere»

«I am concerned about how transport contributes to climate change»

Strongly disagree
5%(1816)
Partly disagree
6%(2296)
Neutral
21%(7759)
Partly agree
26%(9267)
Strongly agree
36%(12838)
No opinion
6%(2175)

Jeg kan vælge, hvordan jeg kommer til skole.

Strongly disagree
13%(4690)
Partly disagree
12%(4454)
Neutral
19%(6987)
Partly agree
18%(6602)
Strongly agree
32%(11632)
No opinion
5%(1786)

Min skole og kommune bør gøre mere for at give mig en mere klimavenlig skolevej.

Strongly disagree
9%(3333)
Partly disagree
9%(3205)
Neutral
21%(7632)
Partly agree
20%(7070)
Strongly agree
32%(11505)
No opinion
9%(3406)

Jeg føler mig sikker på min skolevej.

Strongly disagree
8%(2861)
Partly disagree
10%(3574)
Neutral
22%(7962)
Partly agree
24%(8625)
Strongly agree
32%(11520)
No opinion
4%(1609)

Hvilke forandringer skal til for at mindske CO2-udslip fra transport?

Love og regler
30%(9770)
Nationale transportplaner
33%(10655)
Uddannelse
36%(11501)
Transportvaner
33%(10672)
Transport af varer
16%(5153)
Engagement i samfundsgrupper
10%(3227)
Demokratiske processer
8%(2719)
Information/offentlig opmærksomhed
20%(6297)
Økonomisk støtte/regler
16%(5242)
Transportteknologi
37%(11929)
Forskning
18%(5911)
Opbygning af lokalsamfundet
9%(3031)
Folks prioriteter
16%(5149)
Levevilkår/indkomst
15%(4852)