Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»

«I am concerned about how transport contributes to climate change»

Strongly disagree
5%(1816)
Partly disagree
6%(2296)
Neutral
21%(7759)
Partly agree
26%(9267)
Strongly agree
36%(12838)
No opinion
6%(2175)

Puc anar fins a l’escola de diverses maneres.

Strongly disagree
13%(4690)
Partly disagree
12%(4454)
Neutral
19%(6987)
Partly agree
18%(6602)
Strongly agree
32%(11632)
No opinion
5%(1786)

La meva escola i la meva administració local haurien de fer més per proporcionar-me una forma més ecològica d’anar fins a l’escola.

Strongly disagree
9%(3333)
Partly disagree
9%(3205)
Neutral
21%(7632)
Partly agree
20%(7070)
Strongly agree
32%(11505)
No opinion
9%(3406)

Em sento segur de camí cap a l’escola.

Strongly disagree
8%(2861)
Partly disagree
10%(3574)
Neutral
22%(7962)
Partly agree
24%(8625)
Strongly agree
32%(11520)
No opinion
4%(1609)

Quins tipus de canvis calen per reduir l’emissió de CO2 del transport?

Lleis i regulacions
30%(9770)
Plans de transport nacionals
33%(10655)
Educació
36%(11501)
Hàbits de transport
33%(10672)
Transport de mercaderies
16%(5153)
Participació per grups de la societat
10%(3227)
Processos democràtics
8%(2719)
Informació/consciència pública
20%(6297)
Suport econòmic/regulacions
16%(5242)
Tecnologia de transport
37%(11929)
Recerca
18%(5911)
Estructura de la comunitat local
9%(3031)
Prioritats de les persones
16%(5149)
Condicions de vida/ingressos
15%(4852)