Co2nnect.org - CO2 on the way to school
All participants»

«I am concerned about how transport contributes to climate change»

Strongly disagree
5%(1816)
Partly disagree
6%(2296)
Neutral
21%(7760)
Partly agree
26%(9267)
Strongly agree
36%(12840)
No opinion
6%(2175)

Mae gen i ddewis ynghylch sut rydw i’n teithio i’r ysgol.

Strongly disagree
13%(4691)
Partly disagree
12%(4454)
Neutral
19%(6988)
Partly agree
18%(6603)
Strongly agree
32%(11632)
No opinion
5%(1786)

Dylai fy ysgol a’r weinyddiaeth leol wneud mwy i ddarparu ffordd fwy cyfeillgar i’r hinsawdd i mi gyrraedd yr ysgol.

Strongly disagree
9%(3333)
Partly disagree
9%(3205)
Neutral
21%(7634)
Partly agree
20%(7070)
Strongly agree
32%(11506)
No opinion
9%(3406)

Rydw i’n teimlo’n ddiogel ar y ffordd i’r ysgol.

Strongly disagree
8%(2861)
Partly disagree
10%(3574)
Neutral
22%(7964)
Partly agree
24%(8625)
Strongly agree
32%(11521)
No opinion
4%(1609)

Pa fath o newidiadau sydd eu hangen i leihau allyriadau CO2 o drafnidiaeth?

Cyfreithiau a rheoliadau
30%(9771)
Cynlluniau trafnidiaeth cenedlaethol
33%(10656)
Addysg
36%(11503)
Arferion trafnidiaeth
33%(10672)
Cludo nwyddau
16%(5153)
Cyfranogiad grwpiau yn y gymdeithas
10%(3228)
Prosesau democrataidd
8%(2719)
Gwybodaeth /ymwybyddiaeth gyhoeddus
20%(6299)
Cefnogaeth/rheoliadau economaidd
16%(5242)
Technoleg trafnidiaeth
37%(11930)
Ymchwil
18%(5912)
Fframwaith y gymuned leol
9%(3031)
Blaenoriaethau pobl
16%(5149)
Amodau byw/incwm
15%(4852)